Polystyrénbetón

Polystyrénbetón je hlavne určený na efektívne zhotovovanie spádových a tepelno izolačných vrstiev plochých striech a to hlavne pri opravách jestvujúcich striech, kedy spravidla nie je nutné demontovať pôvodné vrstvy.
V konštrukciách striech vynikajú tepelne izolačné vlastnosti polystyrenbetónu, jeho nízka objemová hmotnosť.
Použitie polystyrénbetónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži pracnosť pri spádovaní plochých striech v porovnaní s inými materiálmi.
Polystyrénbetón je homogénnou zmesou cementového pojiva, vody, polystyrénových častíc a prísad. Jeho objemová hmotnosť sa podľa potrieb pohybuje v rozmedzí 380 - 650 kg/m3