O nás

Spoločnosť Podlahy spol. s r. o. sa od roku 1997 špecializuje na Slovensku realizovaním priemyselných podláh. Patrí medzi prvé firmy, ktoré si uvedomili, aké požiadavky na podlahu kladie ich zákazník a začala používať nové progresívne technológie. Od roku 2005 po zmene vlastníckych pomerov vo vnútri spoločnosti a snahe prezentovať sa navonok vlastnou identitou so zachovaním kontinuity v predchádzajúcej výrobnej činnosti, nastala aj nutnosť novej firemnej identity a tvorby design manuálu. S dynamickým logom spoločnosti je previazaný aj dynamický vstup na trh s novou firemnou kultúrou. 

Hlavný odbor činnosti

Hlavným programom spoločnosti je realizácia špeciálnych priemyselných podláh s rôznymi druhmi nášlapných povrchov, či už ide o vsypové, maltové, samonivelačné alebo stierkové systémy. Podlahy tak spĺňajú náročné požiadavky na odolnosť proti obrusu, zvýšené nároky na rovinnosť povrchu, požiadavky na neprašnosť, zníženú nasiakavosť, trvanlivosť a protisklznosť. Vzhľadom na stále rastúce požiadavky na rekonštrukcie výrobných a skladovacích priestorov, špecializujeme sa v poslednom čase taktiež na komplexné rekonštrukcie podlahových konštrukcií za použitia rôznych technológií.